Prima pagină ยป Lucrări & Utilaje

Lucrări & Echipamente

La cerere putem produce motoare şi transformatoare electrice inclusiv tipuri noi de motoare de curent alternativ pentru instalaţii de foraj.

Acoperim o gamă largă de operaţii electrice şi mecanice (sudură, confecţii metalice, prelucrări de piese).

 • Testare şi diagnoză completă la sediul beneficiarului pentru: motoare; statoare bobinate; rotoare bobinate şi în scurtcircuit; sarcina de antrenare; surse de tensiune cu staţie Baker

 • Echilibrări dinamice rotoare, turbine, ventilatoare, etc. cu greutate de până la 11.5 tone

 • Prelucrări mecanice complexe pe: strung carusel SC 1250; strunguri orizontale: SN 800, SN 320; freza FUS 32 ; presa hidraulică 200 tf;

 • Sudură oxiacetilenică ; electrică; în mediu protector de argon şi corgon (sistem ARISTOTIG şi ESAB MIG);

 • Fabricaţie colectoare pentru motoare de curent continuu şi inele colectoare pentru motoare electrice de curent alternativ

 • Măsurarea vibraţiilor cu aparatură de ultimă generaţie (unitate display Easy-Viber, traductor de vibraţie cu suport magnetic, traductor fotoelectric de turaţie, soft SpectraPro pentru stocare, gestionare date şi diagnoză)

 • Măsurarea tangentei de delta şi verificarea dielectricităţii uleiurilor de transformator

 • Compensarea factorului de putere

 • Execuţie confecţii metalice

 • Comercializare motoare şi transformatoare electrice autohtone şi din import

Împreună cu partenerii noştri, putem executa următoarele lucrări, pentru care suntem autorizaţi ANRE:

 • instalaţii electrice interioare;
 • linii electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune;
 • branşamente, atât proiectare cât şi execuţie;
 • reparaţii şi vopsire piloni telefonie şi stâlpi metalici zăbreliţi.

© 2016 - 2024
MOTOARE ELECTRICE
Design by Roserco