SC MOTOARE ELECTRICE este o companie românească specializată în repararea şi fabricarea (în partneriat cu subcontractori) de motoare electrice de curent alternativ şi de curent continuu, motoare de tracţiune şi generatoare pentru calea ferată, repararea de transformatoare electrice de putere de până la 2500 kVA şi în producerea de componente asociate.
SC MOTOARE ELECTRICE a documentat, a implementat şi menţine:
SC MOTOARE ELECTRICE deţine autorizaţie şi atestat de furnizor feroviar acordate de AFER.
AFER = Autoritatea FEroviară Română

Compania acoperă o gamă largă operaţii electrice şi mecanice (sudură, confecţii metalice, prelucrări de piese).

SC MOTOARE ELECTRICE repară şi modernizează locomotive în parteneriat cu subcontractori.

Executăm reparaţii de motoare electrice, producem piese de schimb, facem echilibrare dinamică pentru firme din Bulgaria, Ungaria, Egipt, Franţa, Macedonia, Slovacia.

Datorită atenţiei acordate îmbunătăţirii continue a calităţii personalului, datorită investiţiilor în dotarea cu echipamente de ultimă generaţie (folosind fonduri europene) din Germania, Franţa, Suedia şi datorită politicii noastre de marketing, avem beneficiari în toate ţările.


© 2016 - 2024
MOTOARE ELECTRICE
Design by Roserco